899,00 

Quantity
Kategoria:

Opis

899,00 

UWAGA: W związku z trudną sytuacją, w której znaleźli się pracownicy oraz pracodawcy, powyższy kurs oferujemy w obniżonej cenie i z nieograniczonym dostępem. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Quantity

I. Nowoczesne przywództwo

 • Zarządzanie, a rządzenie.
 • Zarządzanie zespołem niehierarchicznym.
 • Autorytet lidera – style kierowania zespołem
 • Dlaczego ludzie słuchają lidera?
 • Ćwiczenie

II. Tworzenie zespołu – komunikacja interpersonalna

 • 4 kolory insight – świadomość potencjału i ograniczeń zespołu
 • Matryca potrzeb /matryca umiejetności .
 • Kroki elementarne, a dobór członków zespołu według potrzebnych kompetencji kluczowych.
 • Fazy tworzenia zespołu – model Tuckmana
 • Formowanie (forming)
 • Docieranie (storming)
 • Normowanie (norming)
 • Realizacja (performing)
 • Przepływ wartości/informacji w organizacji pracy zespołu.
 • Komunikacja oczekiwań, celów i delegowanie zadań – definiowanie celów zgodnie z zasadami SMART
 • Wykorzystywanie mocnych stron swoich podwładnych.
 • Ćwiczenie

III. Wybór metody pracy.

 • Zespół reaktywny / zespół proaktywny
 • Metoda lwa i owcy – nie zjedz swojego zespołu – siła, a haryzma.
 • Święta trójca zarządzania – bezpiecznie, na czas, z najlepszą jakością.
 • Jak nie używać argumentu siły – jak znaleźć silne argumenty?

IV. Regulowanie pracy swojego zespołu.

 • Kick off meeting – żeby nie zacząć od końca – poznaj zespół.
 • Piramida Maslowa, co musisz dać zespołowi?
 • Lokalne różnice interesów oraz globalny wspólny cel – zysk organizacji.
 • Różnorodność członków zespołu jako największy potencjał.
 • Transparentna komunikacja jako odżywka dla kreatywności członków zespołu.
 • Schemat komunikacji – założenia i współczesna interpretacja – nadawca – odbiorca – kontekst – komunikat – kod
 • Newtonowskie podejście do komunikacji – analogia miedzy komunikatem-percepcją, a mechaniką płynów – ćwiczenie
 • Zarządzanie konfliktem w zespole – konflikt funkcyjny i dysfunkcyjny
 • Delegowanie odpowiedzialności i przeglad realizacji kroków elementarnych.
 • Priorytetyzacja – pilne, ważne, ważne i pilne.
 • Jak sprawić, żeby praca w Twoim zespole była przygodą, a nie karą, również dla Ciebie?

V. Komunikacja lidera z organizacjami zewnętrznymi.

 • Lider vs klient.
 • Lider vs dostawca
 • Komunikacja i zarządzanie problemem u klienta – np. reklamacja
 • Komunikacja i zarządzanie problemem u dostawcy – np. opóźnione dostawy
 • Wpływ różnic kulturowych na komunikację i zarządzanie.
 • Firmy ratingowe jako narzędzia do oceny kondycji finansowej potencjalnych kontrahentów.
Szkolenie poprowadzone przez Grupę Biznesową Much&More

Jesteśmy grupą biznesową skupiającą w jednym miejscu, doświadczonych specjalistów i marki z różnych branż. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi i realnie wspierać interesy naszych partnerów na wielu płaszczyznach. Rozumiemy, że biznes potrzebuje nowoczesnych i elastycznych rozwiązań ale też odpowiedniego podejścia. Wierzymy, że udana współpraca powinna opierać się na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Sprawdź kto już nam zaufał i dlaczego warto to zrobić.

ZAUFALI NAM

Jeżeli chcesz przenieść procesy swojej firmy w jedno miesjce, oferujemy nasze usługi outsourcingowe. Obsługa IT, rachunkowość, Kadry i Płace, marketing oraz obsługa prawna w jednym miejscu. Zamiast powierzać pojedyńcze funkcje swoim pracownikom, masz do dyspozycji naszą grupę biznesową, która od lat kompleksowo obsługuje małe i średnie przedsiębiorstwa.Skorzystaj z naszego outsourcingu, oddeleguj część spraw naszym specjalistom i przyspiesz rozwój swojej firmy!

899,00 

Quantity

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.