Obsługa
prawna

Reprezentujemy i z powodzeniem dbamy o interesy naszych klientów w środowisku biznesowo-prawnym dzięki doświadczonej kadrze i szerokiemu spektrum specjalizacji prawniczych

Prawo handlowe

Regulacje i pomoc prawna związana z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidowaniem spółek. Przygotowujemy dokumentację, opracowania, prowadzimy negocjacje handlowe i opracowujemy umowy i kontrakty.

Prawo administracyjne

Reprezentujemy i zabezpieczamy interesy naszych klientów przed właściwymi organami administracji państwowej. Sporządzamy opinie prawne, wnioski, umowy, pomagamy w uzyskiwaniu pozytywnych decyzji.

Prawo pracy

Doradztwo i bieżące wsparcie w zakresie prawa pracy, w tym zastępstwo procesowe pracodawcy w sprawach wynikających ze sporów z pracownikiem. Przygotowywanie umów, dokumentów, świadectw, regulaminów, wypowiedzeń i świadectw pracy itd.

Windykacja

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie i wiedzę, opracowaliśmy skuteczny model procesu zarządzania wierzytelnościami. Pomagamy odzyskać brakujące należności na drodze polubownej i sądowej. 

Lista usług prawnych

 

Doradztwo prawne

Konsultacje i porady prawne

Opinie prawne

Analizy prawne

Mediacje i negocjacje

Dokumenty prawne (sporządzanie wniosków, pozwów, pism procesowych, umów, ugód)

 

Reprezentacja przed sądem okręgowym, rejonowym oraz apelacyjnym każdej instancji

Reprezentacja przed organami administracji publicznej i samorządowej

Windykacja należności

Odszkodowania

Rejestracja, przekształcanie spółek

RODO I ochrona danych osobowych

 

Dlaczego My?

 

Szeroki wybór specjalizacji

Doświadczenie I profesjonalizm

Praktyczna I aktualna wiedza naszych ekspertów

Realne zaangażowanie

Elastyczne warunki

 

 

 

Zaawansowany i kompletny poziom prawnej obsługi korporacyjnej (Corporate Governance)

Pełna obsługa prawna to możliwość konsultacji każdej decyzji podejmowanej przez przedsiębiorcę. Pozwala to uniknąć negatywnych skutków prawnych nieprzemyślanych działań w skomplikowanym środowisku norm prawa gospodarczego i innych powiązanych gałęzi jurystycznych.

Pakiet Active

od 890 zł.

netto / msc

Pakiet Optimum

od 1970 zł.

netto / msc

Pakiet Premium

od 4990 zł.

netto / msc

formularz kontaktowy

Napisz do nas